100% gwarancja

oryginalności

darmowa dostawa

dla zamówień PL > 250 zł

prezent

dla zamówień > 300 zł

Formy płatności

Robiąc zakupy w naszym sklepie online, możesz skorzystać z dowolnej z pięciu oferowanych przez nas metod płatności:

Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym regulaminie płatności:

  1. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane: (i) w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line); (ii) przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink); (iii) zapłaty kartą płatniczą lub (iv) przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.
  2. Rozliczenie płatności za towary zamówione w Sklepie (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem) odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU obsługiwanego przez spółkę PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Klienta.
  3. PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.
  4. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta.
  5. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.
  6. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Systemu PayU.
  7. Klient Sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowania zamówienia (przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej- na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku, a (iii) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
  8. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.